Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden van WebshopABC.nl zijn van toepassing op alle overeenkomsten van een gebruiker aangegaan met WebshopABC.nl.

1.2 Een overeenkomst komt tot stand als de gebruiker het elektronisch aanvraagformulier heeft ingevuld en verzonden.

1.3 Bij het sluiten van een overeenkomst met WebshopABC.nl aanvaardt de gebruiker de algemene voorwaarden.

Artikel 2: Gebruiksbeperkingen

2.1 De gebruiker van WebshopABC.nl zal zich houden aan de wettelijke en overige voorwaarden voor het gebruik en exploiteren van webwinkels.

2.2 Het is niet toegestaan om hoofdzakelijk affiliate-links te gebruiken om producten/diensten te verkopen via externe webpagina’s.

2.3 De volgende webwinkels worden per direct, zonder opgaaf van reden verwijderd uit het systeem:

  • met een racistische of discriminerende inhoud of een andere inhoud die kwetsend is voor anderen.
  • met erotische / 18+ / adult inhoud
  • met gambling / gokken gerelateerde inhoud
  • met drugsgerelateerde inhoud
  • die virussen bevatten die het internet- of e-mailverkeer van derden schade aan kunnen brengen.
  • webwinkels die worden verdacht van oplichting (het niet leveren van goederen, niet beantwoorden van e-mails)
  • met ongeldige NAW gegevens
  • met veel / regelmatige klachten
  • die worden verdacht van oplichting of het niet nakomen van de algemene voorwaarden

2.4 WebshopABC.nl hanteert een “Fair use policy” voor het gebruik maken van producten, content pagina’s, dataopslag en dataverkeer van de webwinkels.

2.5 Bestanden voor digitale producten dienen op een externe server gehost te worden. Bijvoorbeeld Amazon S3 of op een eigen hosting account.

Artikel 3: Misbruik

3.1 Bij het niet naleven van de algemene voorwaarden of misbruik van de dienst door gebruiker, is WebshopABC.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de webwinkel van de gebruiker te blokkeren dan wel te verwijderen.

3.2 Indien WebshopABC.nl schade oploopt door misbruik van de gebruiker is zij gerechtigd deze schade te verhalen op de gebruiker.

3.3 WebshopABC.nl heeft het recht zonder opgaaf van reden een winkelhouder te weigeren of te blokkeren.

Artikel 4: Opzeggen overeenkomst

De gebruiker kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen.

Artikel 5 Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt een onvoorziene omstandigheid verstaan, die niet aan WebshopABC.nl kan worden toegerekend. Het gaat hierbij onder meer om werkstaking, brand, oorlog, bedrijfsstoringen.

5.2 De schade die de gebruiker door de overmachtsituatie oploopt kan hij niet verhalen op WebshopABC.nl.

Artikel 6: Vermelding

Onderaan alle website en webwinkels, geëxploiteerd door WebshopABC.nl, wordt automatisch een voettekst geplaatst met een linkje naar de site www.WebshopABC.nl. De tekst met de link naar WebshopABC.nl kan desgewenst weggehaald worden.

Artikel 7: Geschillen

7.1 Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 8: Nederlandse tekst prevaleert

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.